Ulla & Christer Florell - Sy Circe
VHF: SB4826 Satellittelefon: +8816 326 53842
HF: SA0BCF MMSI: 265591430

Om Oss

Vi, Ulla & Christer Florell, är på långsegling och tanken är att segla jorden runt. Långsamt och njutningsfullt.

Vi har haft motorbåtar under 30 år. Veckohelger har vi tillbringat i Stockholms yttre skärgård. Semesterresor till Åland, Finland, Gotland och ostkusten. Seglingsintresset har alltid funnits. Långsegling har vi pratat om sen början av 80-talet då vi började fundera över vad vi vill göra när vi har möjlighet att själva bestämma över vardagen. 2007 började vi mer på allvar att undersöka möjligheterna att kliva av våra jobb i förtid och i slutet av året bestämde vi oss för att lägga kapitel ett i livets bok till handlingarna och inleda kapitel två – långseglingen.

Segling: 2005 beställde vi vår segelbåt ”Circe” och vi gick en grundkurs i segling samt fick några värdefulla övningar med vär vän Stephan Dorsch. År 2006 semesterseglade vi till Åland, Finland, Gotland, Öland, Bornholm och svenska ostkusten tillbaka till Stockholm. År 2007 blev semestersegling via Göta Kanal till västkusten, södra Norge, Danmarks ostkust ner till Grenå sen över till Sverige och runt den Svenska sydkusten och ostkusten tillbaka till Stockholm. Två år med Circe och vi har seglat 3 000 sjömil. År 2008 blev mindre segling och mer åt installation och test av ny utrustning under en seglats till Åland.

Oceanseglarklubben: Medlemmar i Oceanseglarklubben (OSK) år 2007. Av OSK´s medlemmar har vi fått många bra tips och deltagit i nyttiga övningar. Vi har bl.a. varit på

en övning med livflotte, hur man får flotten att lösa ut och hur man tar sig upp i livflotten med fullt seglarställ och uppblåst flytväst – inte så lätt men nu vet vi vad som är svårt men att det går och vilka åtgärder vi ska vidta

sjukvård och säkerhet för långseglare med praktiska övningar i att sy ihop ett sår, gipsa en bruten led, förslag till skeppsapotek och sjukvårdsutrustning och i övrigt mycket kunskap i ämnet

hårt väder till havs, meteorologi för långseglare

Val av kompletterande utrustning: Våra val grundar sig på att vi så långt som möjligt vill

Utrustningslistan finns under fliken ”Båt & utrustning”

Övrigt: Allt har värderas avseende vikt, volym, tillgänglighet och sjösäkring, dvs. att saken ska sitta fast/stanna på sin plats oavsett hur båten rör sig.

En tidskrävande uppgift har varit att reda ut och fatta beslut om försäkring avseende olycksfall och sjukförsäkring. Kostnaden landade på nästan 80 000 kr per år vilket kändes orimligt, så vi bestämde oss för att försäkra oss själva genom att sätta av en summa på eget bankkonto.

Vi trodde också att det skulle ta kanske en månad att utrusta och komplettera båten, men det tog 6 intensiva och spännande månader.